De Delta toekomst

De Delta>Toekomst

Problemen niet afwentelen

Samengevat zijn er problemen in de deltawateren die opgelost moeten worden en er zijn ontwikkelingen gaande die serieuze aandacht vragen. Nu kan het niet zo zijn dat een probleem in een water opgelost wordt ten koste van een ander water of ten koste van een functie die het water heeft. Bijvoorbeeld: de sluizen in het Haringvliet openzetten om de trekvissen de mogelijkheid te geven in en uit te zwemmen en daarbij dan maar te vergeten dat er zout water binnen zal komen in het Haringvliet en dat dus de zoetwatertappunten  onbruikbaar worden. Of besluiten dat het landbouwwater niet meer op het Veerse Meer geloosd mag worden maar ergens anders, zonder eerst goed te kijken wat de gevolgen zijn voor dat andere gebied. Niet afwentelen van de problemen dus. 

Visie nodig

Om op de juiste manier met de problemen en ontwikkelingen om te kunnen gaan is een visie nodig: een duidelijk omschreven toekomstbeeld van het deltagebied en zienswijze over hoe dit toekomstbeeld bereikt kan worden. Het moet een visie zijn waar zowel de overheden als de belanghebbenden (recreatie, landbouw, visserij, bewoners enz.) het mee eens zijn. Het moet een integrale visie zijn: een visie die rekening houdt met alle aspecten die in en om de wateren spelen. Vanuit die gezamenlijke integrale visie kunnen dan maatregelen genomen worden op weg naar het toekomstbeeld. Maatregelen waar we later geen spijt van zullen krijgen. 

Die visie ligt er sinds februari 2003

Eerst zijn vele studies verricht om kennis en inzicht te krijgen. Daarna hebben de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant in 2003 de integrale visie deltawateren ‘De Delta in Zicht’ vastgesteld onder brede instemming van zo goed als alle betrokken partijen. Die betrokken partijen hebben meegepraat en meegedacht bij het opstellen van de visie. Het belangrijkste voorstel uit de visie is het herstellen van de verbindingen tussen de deltawateren en de Noordzee: van Mozaïek naar Aquarel.

Waarom herstellen van de verbindingen?

Herstel van de verbindingen tussen de wateren onderling en de Noordzee brengt de invloed van de zee en het getij weer terug in het gebied. De verwachting is dat door het herstellen van de verbindingen de problemen met de waterkwaliteit in de verschillende wateren zullen worden opgelost. Het herstel van verbindingen geeft ook andere mogelijkheden voor het bieden van veiligheid tegen overstromingen op langere termijn en kan er voor zorgen dragen dat het transport over water in de Delta minder hinder zal ondervinden van de vele dammen die in het gebied aangelegd zijn. 

De deltawerken afbreken dus?

Nee, de deltawerken zijn onmisbaar voor de veiligheid van het deltagebied. Er zijn andere maatregelen die genomen kunnen worden: sluizen kunnen bijvoorbeeld meer en of verder opengezet worden, er kunnen buizen door de dammen aangelegd worden (doorlaatmiddelen), zodat bij vloed zeewater binnen kan stromen.